โปรแกรม MindView
โปรแกรม Mind Map น่าใช้อีกตัวหนึ่ง
เว็บไซต์ : www.matchware.com
http://www.matchware.com/en/products/mindview/default.htm

การสร้าง TimeLine ที่สวยงาม
ติดตามการทดสอบการใช้งาน และวิพากษ์ รวมทั้งข้อแนะนำคู่มือการใช้งานฉบับย่อเร็วๆ นี้

power by Dr.Prachasan Saenpakdee Ph.D. (Development Science) KKU