หนังสือเพื่อปรับสมดุล ชีวิต งาน ครอบครัว เวลา
The Life Matters Books

รวบรวม เรียบเรียง เรื่องราว เพื่อการ เรียนรู้
โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น THAILAND

Mission : ผมจะทำให้คนไทยรักการอ่าน มีความสุขกับการเรียนรู้ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Reading / Learning for Change)

คุยกันก่อนอ่านหนังสือ
       การแนะนำหนังสือในชุด การปรับสมดุลชีวิตในชุดนี้ผม เรียบเรียง รวบรวม เรื่องราว ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 14 มีนาคม 2550 ซึ่งผมมีความตั้งใจว่า จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือมานำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.prachasan.com เพื่อให้เพื่อนๆ ผมได้อ่าน ผมได้เลือกชุดหนังสือไว้หลายชุด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เรื่องการจัดระบบความคิด (Idea Management System) หนังสือว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Books) หนังสือว่าด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management Books) แต่สุดท้ายก็มาลงที่หนังสือชุด การปรับสมดุล ชีวิต งาน ครอบครัว เวลา โดยมีเรื่องของ เวลา (TIME) เป็นฐานในการนำเสนอ เนื่องเพราะเวลาเป็นสิ่งที่นำมา ซึ่งทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้ ความล้มเหลวบ่อยครั้งเกิดจากเวลา ความสำเร็จเช่นกัน ได้มาเพื่อเวลา

วิธีการใช้งาน : เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่หนังสือเล่มที่ต้องการ เพื่อเข้าไปยังหน้าเว็บ รายละเอียดของหนังสือ, Idea Maps ประกอบหนังสือ และ บทวิพากษ์หนังสือ
Attention Please : หนังสือแต่ละเล่มที่ผมแนะนำ ทีมงานได้เตรียม Idea Maps ไว้ให้ทุกท่าน ได้ Download ไปเก็บไว้ใกล้ตัวเพื่อใช้งาน ในรูปแบบของ PDF File ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้ด้วย Acrobat Reader
Amount of Maps : 22 Maps for Free Download (Mind Maps, Concept Map, MindScape)

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลNote : หากข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์กับท่านได้โปรดช่วยกันแนะนำและเผยแพร่ต่อไปด้วยนะครับ.... รวมทั้งเพื่อนๆ ท่านใด มีมุมมองในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหนังสือ เล่มต่างๆ ท่านอ่าน ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณชน ก็ส่ง mail ไปหาผมได้นะครับ.... prachasan@gmail.com

ติดตามหนังสือชุดใหม่ ที่จะแนะนำเร็วๆ นี้ :
หนังสือชุด การจัดการความคิดเพื่อชีวิตที่สุดยอด (Idea Management Book for The GREATNESS)

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น ประเทศไทย
Glocalization Training Center - Khon Kaen, THAILAND