The 8th HABIT Personal Workbook
โดย Stephen R. Covey
หนังสือคู่มือสำหรับการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

แนะนำโดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D. (Development Science)
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น , THAILAND

          หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ออกมาสำหรับการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน ตามแนวคิดหลักจากหนังสือ The 8th Habit เนื้อหาภายในเล่มจะเน้นการเขียน การตอบคำถาม การทบทวนตนเอง ผมรอหนังสือประมาณนี้มานานแล้ว ที่จะนำมาแนะนำผู้นำรุ่นใหม่ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้งาน เพราะหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเองที่ดีควรจะให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมในหนังสือนั้นด้วย เช่น เว้นพื้นที่ช่องว่างไว้ เพื่อการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปด้วย หากใครยังนึกภาพหนังสือในฝันที่ผมกล่าวถึงไม่ออกก็ลองนึกถึงหนังสือของ มสธ. ที่เป็นเล่มแบบฝึกหัด ... ทางมสธ. ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ อ่านไป เติมคำ ตอบโจทย์ไปด้วย หนังสือเล่มนี้ควรจะได้ใช้ร่วมกันกับหนังสือต้นฉบับเล่มเต็ม The 8th Habit เพราะในแบบฝึกหัดเล่มนี้เข้าจะระบุให้เรากลับไปอ่านหน้านั้นหน้านี้ในเล่มหลักของเขา

       มีคนถามว่าจริงๆ แล้วหนังสือ เล่มนี้ (The 8th Habit) แก่นสาระจริงๆ ของเนื้อหาที่เขานำเสนอเป็นเรื่องอะไร ..... ผู้เขียนสรุปเป็นประเด็นให้ฟังสั้นๆ ดังนี้นะครับ .... ทั้งเล่มเป็นมิติที่ต่อเติมความสมบูรณ์ให้กับ แนวคิดของเล่มก่อนหน้าก็คือ 7 Habit Effective People หรือชื่อไทยว่า 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิภาพ หนังสือที่เป็น Best Seller มานาน ผมได้ทำเป็น MInd Map สรุปเนื้อหาสำคัญๆ ไว้ตรงนี้ click for mind map (pdf file) ยังไงก็ลอง download ไปดูนะครับ
       หนังสือ the 8th Habit บอกผมอยู่สองอย่างคือ วันนี้แค่ประสิทธิภาพไม่พอ มันต้องยิ่งใหญ่ (Good not Enough ... Great is OK) ที่สำคัญ หนังสือ The 8th HABIT สอนให้ผมค้นหาเสียงภายในตัวเอง (Internal VOICE) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกคน ค้นให้พบความฝันของตัวเอง สิ่งนี้ไปสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของ Personal Mastery ของ Dr. Peter M. Senge จากหนังสือ The Fifth Discipline ลองบูรณาการเข้าหากันดู การจะเป็นคนที่จัดการตนเองได้จะต้องเป็นคนที่ชัดเจนว่าตัวเองต่อการอะไร (Vision) รวมทั้งมันจะนำไปสู่การมีพันธกิจที่ชัดเจน (Mission) เมื่อเราค้นพบเสียงของตัวเองแล้ว ผู้แต่งบอกให้เราไปช่วยให้คนอื่นค้นหาเสียงภายในตัวเขา ... มันช่างเป็นหนังสือ ที่น่าตื่นเต้นมากๆ ผมได้คำจำกัดความสั้นๆ แค่นี้หละจากหนังสือ The 8th Habit
          การอ่านหนังสือเล่มนี้ให้สนุกทำอย่างไร?..... วิธีการอ่านหนังสือเล่มนี้ควรจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายในใจก่อนว่าจะพัฒนาตนเองไปเป็นคนคุณภาพ ให้ได้ (ผมยืนยันว่าหนังสือเล่มนี้ จะเปลี่ยนคนที่อ่านได้จริงๆ ) จากนั้น เตรียมปากกา ดินสอ ไว้เขียนความคิดลงไปในเล่ม (อย่าไปเสียดายหนังสือ เลยไม่เขียนอะไรลงไป) เขียนลงไป อย่างน้อยที่สุดรุ่นลูก รุ่นหลานๆ ก็จะรู้ว่า เรามีวิธีการอ่านหนังสืออย่างไร มีความคิดอะไรระหว่างการอ่านหนังสือ ที่สำคัญอ่านไปเขียนไป คิดไป ต้องปฏิบัติไปด้วย เช่น หนังสือบอกว่า Begin with the End in Mind เริ่มต้นจากภาพในใจ ว่าต้องการอะไร เนาก็ฝึกเลย ต่อจากนี้ไปจะทำอะไรตอบให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไง อยากเห็นอะไร
          หนังสือเล่มนี้ (Personal Workbook) หาซื้อได้จาก AsiaBooks (www.AsiaBooks.com) รวมทั้งหยังสือต้นฉบับภาคภาษาอังกฤษ ทั้งสองเล่ม ทั้ง The 8th Habit และ 7 Habit Effective People คุ้มครับกับหนังสือคุณภาพเหล่านี้ครับ ลองไปหามาอ่านนะครับ .... ผมแนะนำจริงๆ จากใจเลยครับ มันจะช่วยให้ผู้นำรุ่นใหม่ๆ เป็นผู้นำแบบองค์รวม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาอย่างเป็นระบบ หากเป็นข้าราชการ ก็จะเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ พร้อมจะเข้าสู่ระบบ PMQA หากเป็นคนทำงานก็จะเป็นคนทำงานที่พร้อมจะพัฒนา High Competency ท่านจะเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างจากคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจน
          หนังสือบางเล่มเปลี่ยนชีวิตคนอ่านได้จริงๆ นะ .... หนังสือ Personal Workbook ผมเพิ่งจะได้มาไม่นานมานี้หลังจากได้เดินทางเข้าไปเที่ยวที่เมืองกรุง อยู่ชนบทไม่ค่อยมีหนังสืออ่าน (English Language) ใครอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพโชคดีกว่าคนชนบทก็อย่าลืมหามาอ่านนะ


ด้วยความปรารถนาดีจาก
เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น