หนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่า Must Read สำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกโรงเรียน
ตามรอย อัจฉริยะ

ราคาเล่มละ 320 บาท (ราคานี้เทียบไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงระบบคิด และเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ)
ความหนา 359 หน้า
เขียนโดย ไมเคิล เจ. เกล์บ
บรรณาธิการโดย ขวัญฤดี - ธัญญา ผลอนันต์
แนะนำให้อ่านโดย เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี
สถานที่จำหน่าย ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


Download แผนที่อัจฉริยะ 10 คน (Gnius Mind Map) เพื่อประกอบการเรียนรู้ เป็นแผนที่ความคิดที่แสดงรูปภาพของ อัจฉริยะ บุคคล 10 คน ที่มีหัวคิดที่ปฎิวัติที่สุดในโลก จัดทำแผนที่ความคิดโดย เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Development Institute) click for download


เนื้อหาโดยย่อของหนังสือ
บทที่ 1 เพลโดต : ลุ่มลึกหลงรักภูมิปัญญา
บทที่ 2 ฟิลิปโป บรูเน็ลเลสกี : ขยายทัศนมิติให้กว้างไกล
บทที่ 3 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส : ยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยว - ยึดแนวตั้งฉากกับฝั่ง
บทที่ 4 นิโคลาส โคเปอร์นิกัส : ปฏิวัติวิถีมองโลก
บทที่ 5 พระราชีนีเอลิซาเบธ ที่ 1 : เถลิงอำนาจด้วยการถ่วงดุลและการปกครองอย่างทรงประสิทธิภาพ
บทที่ 6 วิลเลียม เช็กสเปียร์ : บ่มเพาะความฉลาดทางอารมณ์
บทที่ 7 โธมัส เจ็ฟเฟอร์สัน : เชิดชูเสรีภาพ เพื่อแสวงหาความสุขในชีวิต
บทที่ 8 ชาร์ล ดาร์วิน : พัฒนาพลังความคิดด้วยการเฝ้าระวังสังเกตและด้วยความคิดจิตใจที่เปิดกว้าง
บทที่ 9 มหาตมะ คานธี : ใช้หลักการของอัจฉริยะภาพเชิงจิตวิญญาณเพื่อสร้างเอกภาพในจิตใจ ความคิดและร่างกาย
บทที 10 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ : ปลดปล่อยจินตนาการแล้วเล่นสนุกกับการเชื่อมโยง

เฉพาะรายชื่อของอัจฉริยะในแต่ละบทก็น่าสนใจมากแล้ว ขอแนะนำมาให้รีบหามาอ่าน โดยด่วน อ่านแล้วปรับวิธีคิด วิธีมองโลก มองสังคมใหม่ แล้วท่านจะรู้ว่า อัจฉริยะ เกิดขึ้นได้กับทุกคน ท้ายสุดความ มั่งคั่งที่แท้จริงจะไม่ใช่ทรัพย์สินและเงินทองของมีค่า แต่มันหมายถึงความสุขอันเกิดจากการสร้างสรรค์โลก ร่วมกันด้วยสมองของทุกคน


สร้างสรรค์โดย ทีมงานวิชาการ
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

นำทีมรักการอ่านโดย
เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี
และอาจารย์เดโช แสนภักดี
วิทยากรประจำศูนย์ฯ
www.Glocalization.org