HS4DHX
อีกบทบาทของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น
Volunteer Radio - VR

HS1A
ต้องการภาพ HS1A ขนาดจริง (Full size) e-mail : dmindmap@yahoo.com
HS1A ในหลวง นักวิทยุสมัครเล่นในดวงใจ ham ไทย

อีกงาน ที่ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี รักเป็นชีวิตจิตใจ คือ การเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ขึ้นความถี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ สมาชิก ทั้งในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดที่สัญญาณไปถึง (ตราบใดที่สัญญาณไปถึง คุณคือเพื่อน)

สัญญาณเรียกขาน Callsign
: HS4DHX และน้องสาว นางสาวกนกกาญจน์ แสนภักดี สัญญาณเรียกขาน HS4FVR

รายละเอียดใบอนุญาต : ที่ ฉบับที่ 060247021957 วันที่ออกใบอนุญาต 14 กันยายน 2547 ใบอนุญาตหมดอายุ 13 กันยายน 2552

ถ่ายภาพคู่กับ YAESU FT-416 วิทยุคู่ใจเครื่องแรกอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน : วิทยุมือถือ YAESU FT-416, สายนำสัญญาณ RG8 ยาว 21 เมตร , สายอากาศ Folded Dipole 4 Stack สูงจากพื้นที่ 15 เมตร | วิทยุ สื่อสาร ย่านความถี่ 245 mHz เครืองสีแดง วิทยุประเภทวิทยุประชาชน ยี่ห้อ TELECOM

ช่องความถี่ Standby : 144.975 mHz. ( HS4ASH)

บทบาทในวงการวิทยุสมัครเล่น : เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี HS4DHX ได้รับเชิญจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น เป็นพิธีกรงาน EyeBall ครบรอบ 13 ปี ของ HS4AK more

โครงการอนาคต : ปัจจุบันสถานีวิทยุสมัครเล่น HS4DHX กำลังวางแผนการในการขึ้นเสาวิทยุ ความสูงประมาณ 15 เมตร ด้วยสายอากาศรอบตัว V2 คาดว่าอีกไม่นานจะสามารถขึ้นความถี่ QSO ~กับเพื่อนสมาชิกได้

ผลงานด้านการสื่อสาร : เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดูแลระบบการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร ในการฝึกภาคสนามร่วมของ นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (จัดตั้งกองอำนวยการสื่อสาร ,สถานีลูกข่าย) พื้นที่ที่เคยไปติดตั้งระบบเครือข่าย เช่น อำเภอโนงสังข์ จ.หนองบัวลำภู | พื้นที่อำเภอภูเวียง | พื้นที่ อำเภอชุมแพ | พื้นที่อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ | พื้นที่ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Link น่าสนใจ : สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น HS4AK click

QSL Card : รอพบกับภาพ บัตรยืนยันการติดต่อ (QSL card) ที่เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี HS4DHX ได้รับการยืนยันการติดต่อ จากเพื่อนสมาชิกจากพื้นที่ต่างๆ ในช่วงของการเล่นวิทยุ (2537-2540) ปัจจุบันไม่ค่อยได้ขึ้นความถี่ และออกอากาศเนื่องจากความไม่พร้อมของสถานีวิทยุ

ถ่ายภาพคู่กับ YAESU FT-411 ที่สนาม 700 ปี เชียงใหม่


เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ โทร 0-1661-8579
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - Glocalization Training Center
ที่ตั้งเลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4332-4071   e-mail : glocalization@thaialnd.com   (( www.prachasan.com  |  www.glocalization.org  ))