ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
โดย อ.เดโช แสนภักดี
มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลูกหลานคนบ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(รางวัล คนดี คนเก่ง ตำบลบ้านเป็ด ปี พ.ศ. 2547)


คุยกับอาจารย์เดโช (Webboard)
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ขอเสนอ หลักสูตร กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ภูมิปัญญาอีสาน
พิณ * แคน * ซอ * โปงลาง * โหวด

 

เครื่องดนตรี
วันเรียน
เวลาเรียน
จำนวนชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน (1 คน)
ต่อครั้ง
ตลอดหลักสูตร

พิณ
แคน
โปงลาง
โหวด
ซอ

จันทร์ - ศุกร์
17.30-19.00 น.
2
16
2,250 บาท
เสาร์-อาทิตย์
10.00-12.00 น.
2
16
2,250 บาท
13.00-15.00 น.
2
16
2,250 บาท
15.00-17.00 น.
2
16
2,250 บาท
17.00-19.00 น.
2
16
2,250 บาท

***** กรณีเรียนเป็นกลุ่ม (2-3) คน ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 3,650 บาท ******
สมัครเรียนวันนี้พร้อมรับ เทป และคู่มือใช้ฝึกเล่นด้วยตนเอง

ผู้เรียนทุกระดับชั้น อายุ / เรียนเป็นกลุ่ม / ตัวต่อตัว (เลือกสถานที่เรียนเองได้)
โทร. 081-670-3210
e-mail : prachasan@gmail.com


ภาพกิจกรรมอาจารย์เดโช สอนดนตรีอีสานให้กับชาวต่างที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น

อำนวยการสอนโดย อาจารย์เดโช แสนภักดี
ครูสอนดนตรีที่มีประสบการณ์การสอน - ทั้งนักเรียนไทยและต่างชาติ
อ.เดโช เป่าโหวด ในงานประชุม ของ โครงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ เสียงพิณ อ.เดโช ช่วยสร้างสีสัน ในงานประชุมต่างๆ หลายงาน
คุยกับอาจารย์เดโช (webboard)

ประวัติและผลงานด้านดนตรีอีสาน อ.เดโช แสนภักดี
ปี พ.ศ. 2544 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย - จีน ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน
ปี พ.ศ. 2545 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย - อินโดนีเซีย (จากาต้า - บาหลี)
ปี พ.ศ. 2545 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย - จีน ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน
ปี พ.ศ. 2540-2547 ผู้ควบคุมวงโปงลางดอกจาน ชมรมนิสิตอีสาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547 ราลวัลชนะเลิศ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งความสามารถพิเศษ ตำบลบ้านเป็ด อำเภเมือง จังหวัดขอนแก่น


อ.เดโช เมื่อครั้งแสดงดนตรี ที่ ม.เกษตร ฯ ในงาน เกษตรแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545

ความฝันเป็นของท่าน    งานสร้างสรรค์มอบให้เรา
(Your Dream, We Do)
เงินที่เท่ากัน    เราให้ท่านมากกว่า
HolyNet Free Counte r
contact : prachasan@gmail.com
www.prachasan.com