"จากภาพในใจสู่ปฏิบัติการความคิด
MindManager Pro 6"
โปรแกรมรุ่นล่าสุด วางจำหน่าย 20 กันยายน 2548
(www.mindjet.com)

หนังสือสือคุณภาพอีกเล่มที่ขอแนะนำ
"จากภาพในใจสู่ปฏิบัติการความคิด
MindManager Pro 6"

ผลงาน : ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ภูมิปัญญาสู่สากล
กำหนดวางจำหน่าย : มกราคม 2548 (อาจจะสามารถจำหน่ายได้ ก่อน 1 ธันวาคม 2548)

แนวทางและเนื้อหาหนังสือ : เนื้อหาจะเน้นการประยุกต์ใช้ในการ บริหาร การพัฒนาองค์กร เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยเสริมกับการใช้งาน หนังสือเล่มแรก คือ "การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager X5 Pro" ที่ประยุกต์ใช้กับการจัดการความคิด ทั้งในส่วนของชีวิต และการทำงาน เล่มนี้จะเน้น ตัวอย่างการใช้งาน จริง กับองค์กรที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งงานภาคประชาชน หรือ NGOs

ราคา : จากการประเมินต้นทุนคร่าวๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์ สูงสุด ราคาอยู่ที่ประมาณ 400 บาท (เนื่องจากเราจัดพิมพ์จำนวน จำกัด) เนื้อหา Revise ใหม่หมด เพิ่มลูกเล่น ต่อจาก MindManager X5 Pro

มี CD แถมด้วยหรือไม่ ?
: หนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มแรกของ สำนักพิมพ์ที่เราภูมิใจเสนอ CD ประกอบการใช้คู่มือ ให้กับทุกท่าน ที่ซื้อคู่มือ MindManager Pro 6

ขนาดหนังสือ : หนังสือเล่มใหม่นี้ จะมีขนาดเล็กลงจาก เล่ม แรก MindManager X5 Pro ที่ใช้กระดาษขนาด A4 เพื่อให้ผู้ใช้ได้จดบันทึก แต่สำหรับเล่มใหม่ ทีมงานคาดว่าจะลงตัวที่ B5 น้ำหนักลดลง แต่อัดแน่นด้วยเนื้อหา

การจัดจำหน่าย :
หนังสือเล่มใหม่ จะไม่มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือ หรือศูนย์หนังสือที่ใด ๆ เราจะใช้วิธีการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ส่งของทางไปรษณีย์ เนื่องจากทางสำนักพิมพ์ มีเอกสารเพิ่มเติมจะส่งไปให้พร้อมกับหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้งานคุ้มค่ากับเงิน 400 บาท
(หนังสือ + CD + เอกสารเสริมความรู้ + บัตรสมาชิกสำนักพิมพ์เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าชุดต่อๆ ไป)