คิดเยี่ยงครู ดูอย่าง เลโอนาร์โด ดา วินชี
How to Think Like Leonardo Da Vinci
ปกหนังสือ Davinci

ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
เรียบเรียงโดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
e-mail : dmindmap@yahoo.com

           หนังสือเล่มที่นำมาแนะนำนี้ มีชื่อว่า คิดเยี่ยงครู ดูอย่าง เลโอนาร์โด ดาวินชี มาจากต้นฉบับภาษา Engslish ว่า How to Think Like Leonardo Da Vinci เขียนโดย ไมเคิล เกล์บ แปลโดย วิบูลย์ วิรัชนีกรพันธ์ บรรณาธิการโดย ธัญญา ผลอนันต์ หนังสือเล่มนี้ผมขอบอกเลยว่า เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน สำหรับผู้ที่มีความปรารถนาจะ พัฒนา ตนเอง มันจะเป็น หนังสือที่เป็น บันไดเจ็ดขั้นสู่ความเป็นอัจฉริยะในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เห็นถึงความน่าสนใจ เรามาดู สารบัญของหนังสือกันก่อนว่าเนื้อหามี อะไรบ้าง
       บทที่ 1
       บทนำ : สมองของคุณดีกว่าที่คุณคิด
                   การเรียนรู้จากเลโอนาร์โด
                   แนวทางปฏิบัติสู่อัจฉริยะ
       การฟื้นฟูศิลปวิทยา, อดีตและปัจจุบัน
       ชีวิตของเลโอนาร์โด ดา วินชี
                   ผลงานที่สำคัญ
       บทที 2
       หลัก 7 ประการของดา วินชี
                   Curiosita
                   Dimostrazione
                   Sensazione
                   Sfumato
                   Arte/Scienza
                   Corporarita
                   Connessione

       บทสรุป : มรดกของเลโอนาร์โด
       บทที่ 3
       หลักสูตรการวาดภาพแบบดา วินชี สำหรับผู้เริ่มต้น
       II Cavallo : ฟื้นฝัน
       ลำดับเหตุการณ์ของเลโอนาร์โด ดาวินชี : ชีวิตและวันเวลา
       หนังสือที่แนะนำให้อ่าน
       แหล่งข้อมูล
       
       ทั้งหมดนี้คือ สารบัญของหนังสือ น่าอ่านอันทรงคุณค่าเล่มนี้ โดยเฉพาะใครที่กำลังติดนิยาย รหัสลับดาร์วินชี ผมคิดว่า หนังสือที่ผมแนะนำนี้น่าจะเป็นหนังสือ ที่ควรจะอ่านก่อน ไปอ่านนิยาย หรือวรรณกรรม ที่กำลังฮิตกัน
       หนังสือทุกเล่มที่ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ เขียนหรือเป็นบรรณาธิการ ผมรับประกันได้ว่า ไม่ผิดหวัง เป็นหนังสือที่จะช่วยเสริมพลังความคิด ของผู้อ่านได้เป็นอย่าง ดี เพราะอาจารย์ธัญญา เป็นครูใหญ่ด้านความคิด ในเมืองไทยอยู่แล้ว (www.tanyaPH.com)
       เนื้อหาในเล่ม หากได้อ่านไปพร้อมๆ กับการคิด และการปฏิบัติ ทดลองทำ แลกเปลี่ยนกับคนรอบข้าง โดยถ้าจะดีมากๆ ควรจะซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านไปพร้อมๆ กับเพื่อนๆ หรือสมาชิก ในองค์กรจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

       ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง ซึ่งได้แทรกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ที่ผู้อ่านสามารถประยุกต์ไปใช้ได้ทันที
       Curiosita
       การประเมินตนเอง
[ ] ฉันพกบันทึกประจำวันหรือสมุดบันทึกติดตัวไว้เสมอ เพื่อจดความในใจและคำถาม
[ ] ฉันใช้เวลาในการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและครุ่นคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรอบด้าน
[ ] ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
[ ] เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ฉันจะแสวงหาทัศนะที่แตกต่างอย่างกระตืดรือร้น
[ ] ฉันเป็นนักอ่านที่หิวกระหาย
[ ] ฉันเรียนรู้จากเด็กตัวน้อยๆ
[ ] ฉันมีทักษะในการหาสาเหตุของปัญหาและทางแก้ไขปัญหา
[ ] เพื่อนๆ กล่าวถึงฉันว่าเป็นคนใจกว้างและใฝ่รู้
[ ] เมื่อได้ยินหรืออ่านพบคำหรือวลีใหม่ๆ ฉันจะค้นหาความหมายจากพจนานุกรมและจดบันทึกไว้
[ ] ฉันมีความรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ มากและฉันก็ยังเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
[ ] ฉันรู้หรือเรียนรู้ภาษาอื่น อีกนอกเหนือจากภาษาถิ่นของตัวเอง
[ ] ฉันมักของความเห็นจากเพื่อน ญาติและเพื่อนร่วมงาน ในสิ่งที่ฉันทำ ฉันพูดหรือฉันคิดเสมอๆ
[ ] ฉันรักการเรียนรู้

          นี่เป็นตัวอย่างในหน้าหนังสือ ที่ท่านสามารถใช้เป็นแบบทดสอบตัวเอง เพื่อประเมิน การเรียนรู้ ประเมิน วิถีแห่งความเป็นอัจฉริยะ ของตนเองได้ การจัดรูปเล่มของหนังสือเล่มนี้ ทำได้ดีมาก มีรูปภาพประกอบตลอดเล่ม อ่านแล้วไม่น่าเบื่อ ความหนาของหนังสือก็ 315 หน้า ขายในราคา 290 บาท คุ้มมากครับ หากจะซื้อมาไว้ที่บ้านเพื่อให้สมาชิกทุกคนในบ้านได้อ่าน ช่วยการพัฒนาการสมองของเด็กๆ ช่วยเสริมพลังความคิดของผู้ใหญ่
          ผมได้สรุปหลักเจ็ดประการของดา วินชี ออกมาเป็นรูปแบบของ Mind Map เพื่อให้ท่านผู้สนใจได้ download ไปใช้ประกอบในการอ่านหนังสือเล่ม นี้ โดย Mind Map ที่ทำขึ้นนี้ อยู่ในรูปของเอกสาร pdf ผมเขียนมันด้วย โปรแกรมเขียน Mind Map ที่ชื่อว่า MindManager X5 ซึ่งหากใครสนใจ ก็สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ www.mindjet.com มีรุ่นทดลองให้ download มาใช้งาน
                                                                         click เพื่อ download pdf file หลัก 7 ประการ
          ก็หวังว่า ทุกท่านจะสนุกกับการอ่านหนังสือดี ๆ ที่จะช่วยพัฒนาความคิด อันจะนำไปสู่การพัฒนาคนของประเทศ และประเทศชาติพัฒนาในภาพรวม ช่วยกันนะครับ รักการอ่านให้มากๆ แล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลง

สนใจ ฝึกอบรม
   > เทคนิคการคิดเป็น (Thinking)
   > เทคนิคการใช้งานโปรแกรมเขียน Mind Map
   > หลักการทำงานด้วยความคิด
   > เทคนิคการอ่านเร็ว (Speed Reading)
ติดต่อได้โดยตรง กับ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี
e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือ 0-1661-8579
ด้วย Slogan ที่ว่า Your Dream , We Do

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center