บริการจัดทำสปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์
โดยทีมงาน ชัญญา ไพเราะ ต้นอ้อ เรดิโอ
พิธีกร นักจัดรายการ มืออาชีพ
ติดต่องาน ต้นอ้อ ได้โดยตรงหรือผ่านศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

รูปแบบบริการ : ท่านที่ต้องการจัดทำ CD หรือ เทป สปอต โฆษณาประชาสัมพันธ์ เรามีบริการท่านตามความต้องการทุกรูปแบบของงาน โดยทีมงาน มืออาชีพ โดยการนำทีมของคุณ ชัญญา ไพเราะ DJ นักจัดรายการ สาวสวย พันธมิตร เครือข่าย ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Network)

บริการเฉพาะด้าน : บริการดำเนินรายการวิทยุให้กับหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ทั้งในรูปแบบของการเป็นผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือการเป็นเจ้าของรายการ เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน เพียงท่านแสดงความต้องการ เราก็พร้อมที่สนองความฝันของท่าน ตามคำขวัญที่ว่า "เงินที่เท่ากัน เราให้ท่านมากกว่า "

รายการวิทยุปัจจุบันที่ออกอากาศ :
      รายการ : ร้อยกำลังใจ
      วันเวลา : เสาร์-อาทิตย์ 14.10-15.00 น.
      ผู้ดำเนินรายการ : ชัญญา ไพเราะ
      โทร. 0-1871-7884
      สาระรายการ : รายการเพลงเพื่อชีวิต ให้แง่คิดและกำลังใจ เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรัก ความปรารถนาดี ความห่วงใย และกำลังใจจากผู้ดำเนินรายการสู่ผู้ฟัง และจากผู้ฟังสู่ผู้ฟัง ผ่านบทเพลง บทกลอนและสุภาษิต โดยเน้นสาระสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตทั่วไป เสน่ห์ของรายการอยู่ที่การเชื่อมโยงเรื่องราวของชีวิตเข้ากับ เพลง ด้วยความจริงใจและโดนใจผู้ฟัง ในยุคที่สังคมโหยหาน้ำใจ


เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ โทร 0-1661-8579
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - Glocalization Training Center
ที่ตั้งเลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4332-4071   e-mail : glocalization@thaialnd.com   (( www.prachasan.com  |  www.glocalization.org  ))