บริการสอนถ่ายภาพอย่างมีระดับ

(Professional Photography Training)
ให้คำปรึกษาเรื่องการถ่ายภาพ/การซื้อกล้อง ฟรี click

เพราะปัจจุบัน การถ่ายภาพมีความสำคัญกับทุกๆ คน ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู้สากลจึงมีความภูมิใจนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม "ศิลปะการถ่ายภาพให้สวย" ทั้งผู้ที่ใช้กล้องใช้ฟิล์ม และกล้องในระบบดิจิตอล

วิทยากร : วิทยากรบรรยาย นำทีมโดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ช่างภาพอิสระที่จริงจังกับการถ่ายภาพ (Freelance Photographer) ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมากว่า 15 ปี เป็นวิทยากรบรรยายศิลปะการถ่ายภาพให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน หลายหน่วยงาน

รูปแบบการเรียนการสอน
: ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายรูปแบบทั้งเรียนเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการจัดเป็นหลักสูตร การฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน

เนื้อหาการบรรยาย/ฝึกอบรม :
            เนื้อหาการฝึกอบรมมีทั้งเนื้อหาในส่วนของการใช้ฟิล์ม (Film Photography) และดิจิตอล (Digital Photography) ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เป็นหลัก ตามหลักการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center)
             >> ศิลปะการถ่ายภาพ (The Art of Photography)
             >> เรียนรู้อุปกรณ์ถ่ายภาพ (กล้องถ่ายภาพ เลนส์ ฟิลเตอร์ แฟลช ขาตั้งกล้อง อื่นๆ)
             >> การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition of Photography) กฎและหลักการในการถ่ายภาพสวย
             >> เทคนิคพิเศษต่างๆ ในการถ่ายภาพ (Special Technic)
             >> การจัดการภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแต่งภาพสวยๆ เช่น Photoshop / PhotoImpact/Paint Shop Pro
             >> การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (การถ่ายภาพนางแบบ การถ่ายภาพธรรมชาติ และอื่นๆ )
             >> มีหลักสูตรและเนื้อหาเน้นเฉพาะผู้ที่ต้องการถ่ายภาพงานพิธี งานรับปริญญา
             >> หลักการถ่ายภาพจากมุมสูง (การถ่ายภาพทางอากาศจากเฮลิคอปเตอร์)

สิ่งที่จะได้รับ :
          ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย พร้อม VCD และ CD ภาพประกอบการบรรยาย ผลงาน เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี และเมื่อผ่านการประเมินหลังการเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ของทางศูนย์ฝึกอบรมจัดพิมพ์ให้อย่างสวยงาม (ติดภาพถ่ายผู้เข้าร่วมอบรม)

จำนวนชั่วโมงในการเรียน : หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรระดับมืออาชีพใช้เวลาในการเรียน 20 ชั่วโมง (รวมวิชาการ และการปฏิบัติการ) แบ่งเป็นการเรียน ประมาณ 2-3 ครั้ง (อาจจะเลือกเรียนเป็น เสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเย็นหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน)

ค่าลงทะเบียนเรียน : คนละ 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (เป็นค่าเอกสาร /อาหารว่าง/แผ่น CD)

คุณสมบัติของผู้เรียน : ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการถ่ายภาพมาก่อน ขอให้มีความสนใจการถ่ายภาพ
          1. ควรจะมีกล้องที่ใช้ประกอบการเรียน (ได้ทั้งกล้องใช้ฟิล์ม และกล้องดิจิตอล ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ)
          2. หากมีคอมพิวเตอร์ Notebook มีบริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์แตกต่างภาพให้ด้วย
          3. มีความพร้อมในเรื่องของเวลาในการเรียนพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยายของเภสัชกรประชาสรรณ์ :
          1. กล้องถ่ายภาพแบบ Manual ยี่ห้อ Nikon FM2N พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ 17 mm/ 70-210 mm/ 90 mm macro / 24 mm wide / 35-105 mm zoom
          2. กล้องถ่ายภาพแบบ AutoFocus ยี่ห้อ Pentax Z1P พร้อมเลนส์ 28-105 mm
          3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล Nikon D70 พร้อมเลนส์ 18-70 mm และ 28-200 mm.
          4. ขาตั้งกล้อง Manfrotto
          5. คอมพิวเตอร์ Notebook Acer 290 LCI
          6. Projector Sanyo PRO-X ฉายภาพในการบรรยาย     
          7. Nikon D200 เลนส์70-200 VR , 12-24 wide, 90 mm Macro


หลักการในการประเมินผลการเรียน
           ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนจะต้องส่งงาน เพื่อการประเมินจากศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล โดยงานที่ส่งจะเป็นผลงานการถ่ายภาพจากการฝึกปฏิบัติการ ภาคสนามในหัวข้อต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องเตรียมสมุดภาพตามหัวข้อที่กำหนดเป็นภาพที่อัดลงบนกระดาษอัดภาพหรือ print สี โดยมีตัวอย่างหัวข้อที่บังคับ ประกอบด้วย
           1. ภาพการถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)
           2. ภาพเทคนิคพิเศษ เช่น การถ่ายภาพด้วยการแพนกล้อง (panning)
           3. การถ่ายภาพไฟถนนเวลากลางคืน (Night Picture)
           4. การถ่ายภาพด้วยการใช้แสงไฟแฟลช (Flash Photography)
           5. การถ่ายภาพใกล้ หรือ Macro photography เช่น การถ่ายภาพแมลง การถ่ายภาพดอกไม้
           6. การถ่ายภาพ Stop Action
           7. การถ่ายภาพอื่นๆ เช่น การถ่ายพลุ การถ่ายภาพน้ำตก (Slow speed)


ชมภาพตัวอย่างประกอบการอบรม click

ตัดสินใจเรียนวันนี้ --- >>> คุณอาจจะมีรายได้จากการถ่ายภาพ ด้วยการเป็นช่างภาพอิสระ
download brochure (pdf file ) --->>
การถ่ายภาพบุคคลแบบมืออาชีพ | การถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอล

บริการฟรี
: ท่านที่ต้องการคำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพ เรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี ทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail ไม่ต้องเกรงใจนะ โทรสายตรง เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579 หรือ e-mail : glocalization@thailand.com

power by www.prachasan.com
Glocalization Training Center
Khon Kaen, THAILAND