ผลงานด้านการสื่อสารมวลชน
Radio and Mass Communication
เภสัชกรประชาสรรณ์  แสนภักดี

ภก.ประชาสรรณ์ ดำเนินรายการที่ สวท.ขอนแก่น
กระดานข่าวสื่อสารสร้างสุข
Webboard

ผลงานด้านการสื่อสารมวลชน
ด้านการบรรยายและเป็นวิทยากร
   - บรรยายพิเศษ ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ "การสื่อสารเพื่อผู้บริโภค"
   - วิทยากร อบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชนให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ วิทยาลัยเกษตรกรรม อ.มัญจาคีรีขอนแก่น, โครงการ PLAN international พื้นที่ภูเวียงขอนแก่น ,
   - เป็นผู้ประสานงานโครงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ ภาคอีสาน พ.ศ. 2546
   - วิทยากร โครงการ รู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ (Media Literacy for Health) งบประมาณ สสส. (บรรยายจ.ภูเก็จ, บรรยาย จ.อุทัยธานี, กทม.)
ผลงานด้านโทรทัศน์
   - พิธีกรงาน เดินแบบชุดผ้าไหม กิตติมศักดิ์ ถ่ายทอดสดทางช่อง 11 ร่วมกับคุณเครือวัลย์ โพธิ์ศรี จัดงานด้านหน้า รพ.เวชประสิทธิ์
   - พิธีกรดำเนินรายการ เวทีผู้ผลิตพบผู้บริโภค ร่วมกับคุณเครือวัลย์ โพธิ์ศรี ทางช่อง 11 (ออกพื้นที่ต่างๆ เพื่อถ่ายเทปโทรทัศน์)
ผลงานด้านสิ่งพิมพ์
   - เคยเป็นนักข่าวนิตยสาร แฮมนิวส์ ประจำจังหวัดขอนแก่น หนังสือ ของวงการวิทยุสมัครเล่น
   - เคยเป็นคณะทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน (ทำได้ไม่นานก็ไม่ได้ร่วมงานต่อ)
ผลงานด้านวิทยุชุมชน
    - เป็นกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศน์ชุมชน ขก 100 ฝ่ายสารสนเทศ ออกอากาศ 100 mHz.
    - ดำเนินรายการวิทยุ เสียงผู้บริโภค คลื่น 103 mHz พ.ศ. 2543-2544 ร่วมกับคุณเครือวัลย์ โพธิ์ศรี
    - ดำเนินรายการวิทยุเวทีผู้บริโภค คลื่อน 104.5 mHz สวพ ขอนแก่น 2544
    - ดำเนินรายการวิทยุ คุยกันก่อนนอนกับเภสัชกรขอนแก่น 99.5 mHz สวท.ขอนแก่น ทุกวันศุกร์ 2545-2546
    - ดำเนินรายการวิทยุ สื่อสารสร้างสุข คลื่น 99.5 mHz วันอาทิตย์ 16.10-17.00 น. สวท.ขอนแก่น ออกอากาศในปัจจุบัน
ผลงานด้านศิลปินเพลง
    - แต่งเพลง สะระภัญญะ แพทย์แผนไทย, 5อ, โรคเอดส์, ต่อต้านอาหารเสริม, อย.น้อย, ช้อนกลาง


เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579 ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4332-4071   e-mail : glocalization@thaialnd.com   (( www.prachasan.com  |  www.glocalization.org  ))