ประสานงานข้อมูล สมาพันธ์ฯ

กับ เภสัชกร ดร. ประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. (ม.เชียงใหม่)
เลขาธิการสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการวิ่ง...เพื่อสุขภาพ ภก. ดร. ประชาสรรณ์ Running Profile click

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาพันธ์
http://www.thaihealth.cjb.net

เว็บบอร์ดฝากข้อความ
Webboard

เอกสารการประชุม/ประกาศ/ข่าว
>> Mind Map บันทึกการประชุมกรรมการ วันที่ 2 ก.ค. 48 | รพศ.ขอนแก่น | | แผ่นที่ 1 / แผ่นที่ 2
>> วันที่ 21 สิงหาคม 2548 ประชุมใหญ่สมาพันธ์ เลือกกรรมการชุดใหม่ พบกันที่ รพศ.ขอนแก่น 09.00-15.00 น.

contact : prachasan@gmail.com
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น

www.prachasan.com