ข้อมูลระบบการจัดการการเงิน (E-Money) สำหรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับทุกท่าน
--> ค่าสั่งซื้อหนังสือ (Books Order)
--> ค่าวิทยากรบรรยาย (Lecture time)
--> ค่าใช้จ่าย Organizer Event
--> ค่าที่ปรึกษา Consultant
เงินที่เท่ากัน เราให้ท่านมากกว่า


วิธีการชำระเงิน
: โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารที่คุณสะดวก ใกล้บ้าน

ธนาคาร
: กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สาขาย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี : นาย ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ประเภท : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 438-1-02634-6

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา : สาขาขอนแก่น
ชื่อบัญชี : นาย ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ประเภท : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 511-2-67563-6

ธนาคาร : ธนาคาร กรุงไทย
สาขา : ขอนแก่น
ชื่อบัญชี : นาย ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ประเภท : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 405-1-71046-7

ธนาคาร : ทหารไทย จำกัด
สาขา : ถนนศรีจันทร์-ขอนแก่น
ชื่อบัญชี : คุณประชาสรรณ์ แสนภักดี
ประเภท : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 464-2-06866-4

ธนาคาร : กรุงเทพ
สาขา : ย่อยเทสโก้ โลตัส ขอนแก่น
ชื่อบัญชี : นาย ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ประเภท : สะสมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 633-0-06675-1

เอกสารการโอนเงินเข้าบัญชี ส่งโทรสารไปที่ 0-4332-4071 หรือ Scan ส่ง e-mail ไปที่ prachasan@gmail.com

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสทีมงาน
เรารับใช้ สนองตอบความฝัน
Your Dream , We Do