New!!!! คู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม XMIND (Windows/Mac)

ชื่อหนังสือ การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager Pro 8
โปรแกรม MindManager Pro 8 สามารถ download ได้จาก www.mindjet.com (Win/Mac)
ขนาดหนังสือ B5
ความหนา จำนวน 500 หน้า
ปีที่จัดพิมพ์ มิถุนายน 2553(เริ่มจำหน่าย 1 สิงหาคม 2553)
ราคา 600 บาท
ISBN : 978-974-401-566-2
สถานที่จำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา (CU Book) , ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ทุกสาขา (TU Book), ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Book)

 

 

 ชื่อหนังสือ การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม XMIND
โปรแกรม XMIND สามารถ Download มาใช้งานได้ฟรีไม่ต้องซื้อ www.xmind.net (Opensource)
ขนาดหนังสือ A5 (Pocket book)
ความหนา จำนวน 335 หน้า
ปีจัดพิมพ์ พฤษภาคม 2553
ราคา 350 บาท
ISBN : 978-974-401-8052
สถานที่จำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา (CU Book) , ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ทุกสาขา (TU Book), ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Book)
ตัวอย่างเนื้อหา pdf click
แผ่นปลิวโฆษณาหนังสือ pdf 1 แผ่น click

 

 

 


คู่มือ
การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม MindManager Pro 6/7
ราคา 465 บาท + ค่าจัดส่ง 50 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ความหนาของหนังสือ จำนวน 432 หน้า
ขนาดหนังสือ 7x9.8 นิ้ว
ระบบการพิมพ์ : จัดพิมพ์ด้วยระบบ ดิจิตอลเลเซอร์ อย่างดี คมชัด ทุกหน้า
ผู้แทนจำหน่าย : กรุงเทพมหานคร ซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU Book) www.kubook.com
               จังหวัดขอนแก่น
ซื้อได้ที่ ร้านปริ๊นซ์ บุ๊คสโตร์ ถ.หน้าเมือง ใกล้ บขส.ขอนแก่น (เริ่ม มิถุนายน 2551)
                  ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) จ.มหาสารคาม (เริ่ม กรกฎาคม 2551)
              
  ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ,รังสิต (เริ่ม สิงหาคม 2551)
                  สุริวงศ์ บุ๊คเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เริ่ม สิงหาคม 2551)
              
  ร้านดอกหญ้า อุดรธานี (กันยายน 2551)
               ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีวางจำหน่ายแล้ว (คลังพระเกี้ยว, จตุรัสจามจุรี,คลังแว่นแก้ว, ม.นเรศวร, ม.สุรนารี, ม.บูรพา, จปร.)

download
สารบัญ pdf file จำนวน 4 หน้า pdf
click for สารบัญ

หนังสือ Lot สุดท้าย เหลือไม่มากแล้ว ก่อนที่ MindManager Pro 8 จะออกวางจำหน่าย (Summer 2010)
กำหนดวางจำหน่าย MindManager Pro 8 คู่มือการใช้งาน ปลาย มิถุนายน 2552 นี้

 


คู่มือ การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม
MindManager X5 Pro
(Mind Map Software)
เว็บไซต์ : www.mindjet.com

สารบัญหนังสือในแบบ Mind Map click here Hot!!!!

จำหน่ายที่ ม.เกษตร Lot สุดท้าย (update 10 สิงหาคม 2552)

หมายเหตุ : พิมพ์จำนวนจำกัด (Limited Printing)
ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป (Not available on bookstore)

ผู้แต่ง : เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ภูมิปัญญาสู่สากล
            Glocalization Printing Center
ISBN : 974-284-632-4
ราคา : 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาท)
ความหนา : 370 หน้า
ขนาดหน้า (Size) : A4
ระบบการพิมพ์ : จัดพิมพ์ด้วยระบบ ดิจิตอลเลเซอร์ อย่างดี คมชัด ทุกหน้า
ผู้แทนจำหน่าย : กรุงเทพมหานคร ซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU Book)
ระบบสนับสนุน : สำนักพิมพ์ได้จัดเตรียมแผนที่ความคิด pdf file จำนวน 100 แผ่น เพื่อประกอบการเรียนรู้ให้ download click

ตัวอย่าง เนื้อหาภายในเล่ม (pdf file) click (14 หน้า)
ตัวอย่าง สารบัญ (Table of cotent) click (5 หน้า)

เนื้อหา : หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์เพื่อเป็นคู่มือประกอบการ เรียนรู้ และการฝึกอบรมการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น สาม ส่วน ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด การจัดการความ (Idea Management) , การใช้โปรแกรม MindManager X5 Pro, และ การประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อการจัดการงานต่างๆ ที่หลากหลาย (Apply) ตัวอย่างประกอบ ในหนังสือ นำมาจากประสบการณ์ในงานใช้งานโปรแกรม ในการบรรยายและการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ของเภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี หนังสือ เล่มนี้ ถูกออกแบบวางตัวไว้เป็นหนังสือ คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช่คู่มือ Step by Step อย่างเดียว แต่มันคือ คู่มือ คิด และ คลิก รวมทั้ง เขียน แล้ว คลิก มันจะทำให้คุณเรียนรู้เรื่องของ Mind Mapping ได้อย่างดี มีระบบ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอด มีความเป็นกันเองกับผู้อ่าน

การสั่งซื้อ : หนังสือมีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU BOOK) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (เริ่มจำหน่ายวันที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป) หรือสั่งซื้อ ทาง e-mail : prachasan@gmail.com มูลค่ารวม 350 + ค่าจัดส่ง 50 บาท รวมเป็น โอนเงินเข้าบัญชี 400 บาท กรณีสั่งซื้อ จำนวนมาก เพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำหน่ายในราคาพิเศษ

มีจำหน่ายแล้ววันนี้ Buy Now | Order Now

แผนที่ความคิดเพื่อชีวิตและการทำงาน
ราคา 300 บาท + ค่าจัดส่ง 50 บาท = 350 บาท
จำหน่ายที่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU Book)
ตัวอย่างเนื้อหา click for sample
pdf file Mind Map จำนวน 100 แผ่น หรับผู้ซื้อหนังสือทุกท่าน click

หนังสือที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียง (แสดง % ความคืบหน้าของงาน)

ขนาด - Size : หนังสือทุกเล่มได้ถูกออกแบบให้มีขนาดเหมาะสมกับแต่ละความต้องการ ทั้ง Pocket Book หรือ ขนาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผู้บริหาร
ทีมงานจะนำตัวอย่างหนังสือแต่ละเล่มมานำเสนออีกครั้ง โปรดติดตามได้ที่นี่

1. แผนที่พุทธธรรม - รวมแผนที่ธรรมะเพื่อการเข้าถึงแก่นธรรม และชีวิตอันงดงาม กำหนดวางจำหน่าย ธันวาคม 2551 New!!!
2. Mind Maps for Family - รวมแผนที่ความคิด เพื่อทุกครอบครัว เพื่อการเป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้ (50 %)
3. Mind Maps for CEOs - รวมแผนที่ความคิดเพื่อการบริหาร ,ภาวะผู้นำ, การสร้างทีมงาน (70%)
4. Mind Maps for Competency - รวมแผนที่ความคิดเพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นสุดยอด (20%)
5. Mind Maps for Best Book - รวมแผนที่ความคิดการตกผลึกสุดยอดหนังสือดีในรอบ 10 ปี 100 เล่ม (90%)
6. Mind Maps for Business Ideas - รวมแผนที่ความคิดเพื่อคนทำธุรกิจ SMEs - OTOP - Family Business (10 %)
7. Mind Maps for Health - รวมแผนที่ความคิดเพื่อการมีสุขภาพดี (80 %)
8. Mind Maps for Developmen Administration - รวมแผนที่ความคิดเพื่อการบริหารการพัฒนา (58%)
9. Mind Maps for Public Speaking - รวมแผนที่ความคิด เพื่อการเป็นนักพูดในที่ชุมชน (70%)
10. Mind Maps for Idea Management - รวมแผนที่ความคิดเพื่อการจัดการความคิด (40%)
11. Mind Maps for Healthy Women - รวมแผนที่ความคิดเพื่อสุภาพสตรี สุขภาพดี (35%)
12. Mind Maps for Sales Person - รวมแผนที่ความคิดเพื่อคนธุรกิจเครือข่าย (0%)

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของหนังสือที่ทีมงานกำลังเร่งผลิตเพื่อนักเรียนรู้ทุกคน

รอเป็นเจ้าของหนังสือทั้งชุดเพื่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
พิเศษ สั่งซื้อหนังสือ ตั้งแต่ 5 หมวดขึ้นไป รับส่วนลด 10 % พร้อมหนังสือ ความคิดความฝัน ประชาสรรณ์ แสนภักดี หนังสือรวมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข ของ ภก.ประชาสรรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2548 ดูตัวอย่างได้จาก Idea & Ido click


ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม MindManager X5 Pro โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี ให้กับหน่วยงานต่างๆ
--> Training คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ click
--> กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม click
--> คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click
ต้องการหลักสูตรฝึกอบรม MindManager X5 Pro วิทยากรผู้มีประสบการณ์ พร้อมคู่มือฉบับสมบูรณ์ ติดต่อโดยตรงที่
ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579 เพื่อจัดเตรียมหลักสูตร และรายละเอียดงบประมาณโครงการ
บริการอบรมทั้งแบบเป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก

สอบถามรายละเอียดโดยตรงที่หมายเลข 0-1661-8579

วิธีการชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารที่คุณสะดวก ใกล้บ้าน
รายละเอียดบัญชีธนาคาร

เอกสารการโอนเงินเข้าบัญชี ส่งโทรสารไปที่ 0-4332-4071 หรือ Scan ส่ง e-mail ไปที่ prachasan@gmail.com
หนังสือจะได้รับการจัดส่ง EMS ไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุ


ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล-ขอนแก่น
Glocalization Training Center