cialisbuy cialis onlinebuy cialisonline cialisorder cialiscialis levitrageneric cialischeap cialisviagra cialis levitracialis tadalafilcialis generic viagra cialis side effectscialis comcialis sampleapproval cialiscialis 20mgcialis drugcialis comparison levitra viagracialis lillycialis for salecialis drug viagra vsfree cialis purchase cialisbuy cheap cialischeapest cialiscialis stcialis eli lillycialis levitra viagra vsviagra cialiscialis online pharmacyliquid cialiscialis fdacialis icos cialis newscialis ukcialis levitra vsgeneric cialis tadalafilcialis prescriptionbuy discount cialiscialis levitra sales viagrabuy cialis nowbuying generic cialisairfox cialis cialis soft tabdiscount cialischeapest cialis genericcialis levitra viagra vs vscheap generic cialiscialis online discountbuy tadalafil cialissomabuy somabuy soma onlinecheap soma soma onlinesoma carisoprodolorder somageneric somabuy cheap somabuy soma carisoprodolwatson somaprescription somasoma san diegosoma drugpurchase soma online information on somaaura somaash of somasoma sonicdiscount somacheap soma onlinemeatholes somasoma by chicosakane somasoma 350mgsoma fmsoma san francisco soma pillcheap soma watsonpurchase somasoma seedorder soma onlinesoma online pharmacysoma muscle relaxersoma side effectssoma cubesoma compoundargento soma cruises somasoma codsoma baysoma sdsoma comsoma slimbuy cheap soma onlineringtonesdownload free ringtonesprint ringtonedownload ringtone cingular ringtonemotorola ringtoneverizon ringtonemp3 ringtonecell phone ringtonefree mp3 ringtonefree cell phone ringtonefree polyphonic ringtonefree cingular cell phone ringtone free nokia ringtonefree sprint ringtonemusic ringtonepolyphonic ringtonefree mobile ringtonecellular phone ringtonefunny ringtonefree cingular ringtonefree real ringtoneringtone maker samsung ringtonereal ringtonefree verizon ringtonenextel ringtonenokia ringtonemosquito ringtonefree motorola ringtoneverizon wireless ringtonewav ringtoneringtone software free virgin mobile ringtonefree samsung ringtonedownload free verizon ringtonemidi ringtonedownloadable ringtonet mobile ringtonedownload mp3 ringtonexenicaldownload free ringtonesprint ringtone download ringtonecingular ringtonemotorola ringtoneverizon ringtonemp3 ringtonecell phone ringtonefree mp3 ringtonefree cell phone ringtonefree polyphonic ringtonefree cingular cell phone ringtone free nokia ringtonefree sprint ringtonemusic ringtonepolyphonic ringtonefree mobile ringtonecellular phone ringtonefunny ringtonefree cingular ringtonefree real ringtoneringtone maker samsung ringtonereal ringtonefree verizon ringtonenextel ringtonenokia ringtonemosquito ringtonefree motorola ringtoneverizon wireless ringtonewav ringtoneringtone software free virgin mobile ringtonefree samsung ringtonedownload free verizon ringtonemidi ringtonedownloadable ringtonet mobile ringtonedownload mp3 ringtone เภสัชกรประชาสรรณ์ ผ่านสื่อ

ตัดข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์มาฝาก
(ข่าวเภสัชกรประชาสรรค์ ผ่านสื่อ)

โดย ทีมงาน PR ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
e-mail : glocalization@thailand.com

ข่าวสาร หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี ผ่านเว็บไซต์ click

ข่าวที่หนึ่ง : เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ศาตร์แห่งการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือการบริหารยุคใหม่ แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดภาพเต็มเพื่อการพัฒนางานยุคใหม่ การจัดการความคิด และฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารความคิด" ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ข่าวได้รับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ขอนแก่นนิวส์ ฉบับที่ 805 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 52 คน ใช้เวลา ในการประชุม 2 วัน รายละเอียดติดตามได้ในเนื้อข่าว ในการประชุมดังกล่าว เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้นำเสนอแนวคิด เรื่อง Balanced Scorecard แนวคิดการประยุกต์ใช้ วิธีการจัดการโครงการ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Project รวมทั้งแนวคิด ในเรื่องของการบริหารจัดการความคิด (Idea Management) มีการนำเสนอตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการความคิด ในกลุ่มโปรแกรม เขียน Mind Map โดยนำเสนอโปรแกรม MindManager , MindMapper นอกจากนั้นในเรื่องของการทำงาน เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้นำเสนอ แนวคิดเรืองการทำงานด้วยหลักการ 25 วิ ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาที่ เภสัชกรประชาสรรณ์ และทีมงานวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสูสากล พัฒนาขึ้น (23 วิ สู่ความเป็นเลิศ) --> หน่วยงานหรือองค์กรใด สนใจ การฝึกอบรม ในหัวข้อที่ใกล้เคียงกับ การบรรยาย ณ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ติดต่อทราบรายละเอียด ได้โดยตรง กับเภสัชกรประชาสรรณ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร ร่วมกันก่อนการจัดอบรม ที่ e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือ มือถือ 0-1661-8579 หรือส่งรายละเอียด ความต้องการขององค์กรไปที่ โทรสารหมายเลข 0-4332-4071 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ข่าวที่สอง : เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (College of Asian Scholars) ของ ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ในหัวข้อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด"มิติใหม่ของการทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดยในการเปิดประชุม มี รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุม เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้นำเสนอ เรื่องราวของการทำงานเป็นที เรื่องของ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการตนเอง การกำหนดวิสัยทัศน์ส่วนตน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเรื่องของการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการทำงาน เป็นทีม การประชุมในครั้งนั้น ได้รับการดูแล และประสานงานโดย อ.จ๋อม (อ.สมพิศ) ระหว่างการประชุม เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้แทรกกิจกรรม การทดสอบความคิด รวมทั้งการฝึกการมองภาพการทำงานในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญ ขาดไม่ได้ เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้แนะนำหนังสือ อ่านเพิ่มเติม (ตัวอย่างปกหนังสือที่แนะนำในวันนั้น) ให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับ ข่าวที่นำมาเสนอนี้ ตัดมาจาก สาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือน ธันวาคม 2547 --> หน่วยงานหรือองค์กร ใดสนใจ หลักสูตร ฝึกอบรม การพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Team Building) ติดต่อรายละเอียด โดยตรงกับ เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้ที่ e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือ มือถือ 0-1661-8579

 

 

รายละเอียดผลงานการเป็นวิทยากร --> click

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
www.glocalization.org