PRACHASAN ONLINE
เรื่องราวต่างๆ บนโลก INTERNET

ที่เกี่ยวข้องกับ ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D. มข. 24

http://twitter.com/prachasan follow me!!!!!

>> ชุดนี้ ชอบมาก เอามาจาก Web board เสธ.. แดง แรงๆ เต็ม.. ที่คนเข้ามากล่าวถึง ดร. ประชาสรรค์ ผ่านเว็บบอร์ด เสธ แดง (pdf) click Hot!!!!!!
ฝากคำถามไปยังคนที่ถามผมเรื่องการอ่านหนังสือวันละ 11 เล่ม "มาถึงวันนี้ ชีวิตเป็นยังไงบ้าง... ชีวิตจะเป็นยังไงต่อไป?"

>> ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ไปบรรยาย โรงพยาบาลสร้างสุขภาพตำบล click
>> กรณี ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี ได้รับการกล่าวถึง เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ การอบรม Mind Map จากหน้าเว็บ วิชาการ.com ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (pdf) click
(ความจริงก็คือ ตั้งแต่ผมรู้จัก Mind Map มา ผมจะไม่เคยได้เปิด Public Training Mind Map เลย จะมีก็แต่ Buzan Center ที่ Hong Kong Fax มาเตือนที่บริษัทที่คิดจะจัด โดยเชิญผมไปบรรยาย ซึ่งผมบอกไปแล้วว่า เขามีลิขสิทธิ์ และหากจะให้ Clear ผมอยากให้มานั่งฟังผมพูดสักครั้งว่าผมไม่ได้ นำเสนอสิ่งที่ลอกเลียนใดๆ ผมซื้อ Softwares มาใช้ แล้วนำเสนอให้คนไทยได้เรียนรู้ผ่านหน้าเว็บไซต์)

>> โรงเรียนเทคโนโลยี IRPCT จ.ระยองเชิญไปบรรยายการใช้ XMIND (pdf) click
>> จ.สิงห์บุรี เชิญ ดร. ประชาสรรค์ บรรยาย การเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (PDF) click
>> Data Information และ Knowledge แตกต่างกันนะ จากเว็บไซต์ วิชาการ.com (pdf) click
>> จดหมายข่าว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาบัยขอนแก่น ในโอกาสไปบรรยาย พัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิต (PDF) click
>> จาก Share PSU ที่นำแนวคิด TALK ไปขยายความ แนวคิด TALK ดร. ประชาสรรค์ ได้จากตอนทำปริญญาเอก ที่ มข. (PDF) click

>> แนะนำหนังสือน่าอ่าน The Fifth Discipline ของท่าน อ. Peter M. Senge (PDF) click
>> เรื่องราวของ P.S.O. จากหน้าเว็บไซต์ Knowledge Center (PDF) click
>> เรื่องราว การคิด 4 ยอ จากเว็บไซต์ DeepSouth (PDF) click
>> เอกสารประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมของ The Excellence Center (PDF) click
>> เอกสารประชาสัมพันธ์ Training Center Service (PDF) click
>> เว็บไซต์ กองทุนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี เรื่อง Participation (PDF) click
>> เว็บไซต์ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี การบรรยาย เรื่องการเขียน (PDF) click
>> บรรยาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา เอกสารเผยแพร่ (PDF) click
>> เอกสาร ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม Idea Management ของบริษัท Power Knowhow (PDF) click
>> เอกสารเผยแพร่ มหาวิทยาลัยลาดกระบัง ในโอกาสเดินทางไปบรรยาย (PDF) click
>> หน้าเว็บ สำนักวิทยบริการ อย. เครือข่าย อย.น้อย ภาคอีสาน (PDF) click
>> เอกสาร สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. 50) ในโอกาสเป็นกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นประชาชน (PDF) click
>> หน้าเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (PDF) click
>> เอกสารประชาสัมพันธ์ การสัมมนา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ "เบญจทัศน์ HR ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย" (PDF) click
>> เครือข่าย ทันตสาธารณสุขภาคกลาง โอกาสไปเป็นวิทยากรกระบวนการ(PDF) click
>> กลุ่มจุดตะเกียง "เป้าหมายคุณชักชดเจนแค่ไหน"(PDF) click
>> สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน บรรยาย เครือข่ายโรงเรียน จ.สิงห์บุรี(PDF) click
>> ใบประกาศผ่านการอบรมการเป็นผู้ควบคุมโรงงานผลิตน้ำดื่ม Pass Certified Plant Operator ของสมาคมนานาชาติ (ABWA)
ASIA MIDDLE-EAST BOTTLED WATER ASSOCIATION (PDF) click

ขอบพระคุณทุกๆ เว็บไซต์ ทุกองค์กร ที่ให้ความกรุณาได้นำเสนอเรื่องราวของ ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี

พบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น Seven Things That Change My LIFE - 7 สิ่งมหัศจจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผม
• Speed Reading การอ่านหนังสือเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• Mind Mapping การเขียนภาพความคิดที่เปลี่ยนชีวิตผม
• Public Speaking การพูดในที่ชุมชนที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
• 7 Habits + 8th Habits ที่สร้างวินัยให้ชีวิตผม
• ธรรมะ ผมไม่ค่อยได้เข้าวัด แต่เรียนรู้ที่จะทำงานเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิตพอเพียง ตามแนวทาง Knowledge | Goodness | Community ของในหลวง
• Goal Setting การตั้งเป้าหมายตามแนวทางของ อาจารย์ Brian Tracy ทำให้ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกเลย มันเปลี่ยนไป
• 4L - Learning | Living | Love | Leave The Legacy หลักการ 4L เปลี่ยนการใช้ชีวิตของผมไปตลอด

นี่คือ เรื่องราวเพียงบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผม ทางศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล Glocalization Training Center กำลังพัฒนาหลักสูตร 7 Things That Change Your Life เพื่อเปิดฝึกอบรม Public Training เร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ติดตามนะครับ...


Your DREAM, We DO
Glocalization Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
e-mail : prachasan@gmail.com