ึ7 Things That Change My LIFE

รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผมจะทำให้คนไทย เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการปลูกสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้
มาอ่านหนังสือให้ได้วันละ 10 เล่ม เขียนหนังสือวันละ 1 หน้า กันนะครับ


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สังคมแห่งการเรียนรู้ผลงานสร้างสรรค์
100 % Mind Map Serve for Free
เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี

ระดับประถมปลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ศิษย์เก่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
เภสัชศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Bachelor of Science (Pharm)
มข. 24

facebook : Prachasan Saenpakdee

มหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Master of Public Health - Chiang Mai University - THAILAND)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. ( Development Science) ,KKU (2006)

เข้าสู่เว็บไซต์ prachasan.com

YOUR D R E A M, WE DO

                                          MindManager Pro 8              XMIND win            
คู่มือ MindManager X5            Mind Map for Work & Life            MindManager Pro 6/7               Free คู่มือการถ่ายภาพงานรับปริญญา มข.

ศูนย์รวมหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมตระกูล Idea Mapping เพื่อสังคมไทย
คู่มือที่อยู่ระหว่างเรียบเรียง NovaMind for Win/Mac, MindManager 8 Mac

prachagraphy.multiply.com
http://twitter.com/prachasan
gotoknow.org/creativethinking

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player