Home

My Life
  ประวัติส่วนตัว (CV)
   ครอบครัว แสนภักดี
   ข่าวประชาสรรณ์-หนังสือพิมพ์
   ผลงานการเป็นวิทยากร
   ผลงานเขียน Idea&Ido Hot!
Community
  Rx 6 KKU - ม.ขอนแก่น
   เครือข่าย อย.น้อย อีสาน
วิชาการ อาจารย์พิเศษ
  E-Learning นิสิตทุกสถาบัน
   หลักสูตร สบ. ม.สารคาม
   บรรยาย Mind Map
   ปริญญาโททุกสถาบัน
   เทคนิคการเป็นวิทยากร
ประชาคม
  วิทยุสมัครเล่น HS4DHX
  สมาพันธ์ออกกำลังกาย Hot
  สมัครสมาชิก prachasan.com
  Pharmacafe-ประชาคมเภสัช
  เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
บริการ-อาชีพอิสระ
   รับสอนถ่ายภาพทุกระดับ
   รับสอนดนตรีอีสาน-อ.เดโช
   รับสอน computer software
   บริการวางระบบ LAN
   Organizer งานแต่งงาน
   ลูกค้าของเรา-Customers
   รับทำสปอตโฆษณา-ต้นอ้อ
 เรียนถ่ายภาพกับ HS4AFO
เครือข่ายช่างภาพเพื่อนผม
Content Writing & Editorial Service by Jarinporn Tantikijsirivong Content Writing & Editorial

ชมภาพกิจกรรม ชุมชนจักรยานวันอาทิตย์ ขอนแก่น
Enneagram Mind Mapsเรียนรู้เรื่อง Enneagram ผ่านแผนที่ความคิด

การพัฒนาการศึกษาไทย 6R12C3E
21st Century Skills
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
New
นาฬิกาชีวิต
NEW
8 ทักษะแห่งอนาคต
NEW
อาหารสมองเพิ่มพลังความคิด
ส.ค.ส. ๒๕๕๙ บทสวดมนต์ข้ามปี บทสวดมนต์ข้ามปี ส.ค.ส. 2559
พลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen) พลเมืองที่ตื่นตัว
เกณฑ์กิจกรรม อย.น้อยสำหรับวิทยากร อย.น้อย พ.ศ. 2556
ส.ค.ส. ๒๕๕๘ กรุ๊ปเลือดกับสุขภาพ
ส.ค.ส. ๒๕๕๘ SLOW LIFE
ส.ค.ส.๒๕๕๘ หน้าที่ ๗ ประการของลูก
10 Competency for Leader

ค่านิยม 12 ประการ (pdf)
การตั้งเป้าหมายชีวิต (pdf)
Goal Setting PDF file
Weekly Plan table
FreeMind 0.9.0
Software Learning Center
free for All THAI
คู่มือ XMIND software for Mind Mappingฉบับย่อ

ทีมงานวิทยากร Your Team
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

ASEAN COMMUNITY MAPs

หลักสูตรอบรม Visual Thinking

โปรแกรม MindView น่าสนใจ น่าใช้
เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ pdf download

E-Learning นักศึกษาทุกสถาบัน


New Maps 2011
Mind Map แนวคำถามการจัดเวที อย.น้อย
เอกสารประกอบการบรรยายถ่ายภาพPDF 1 แผ่น
>> เรื่องของตัวชี้วัด (Indicators)
>> หลักการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
ใหม่
>> การปฎิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)
>> Creative GENIUS โดย Peter Fisk
>> Critical Thinking in Action
>> Knowledge Map เครื่องมือเชื่อม Tacit กับ Explicit


Note : นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้เลยครับ


50 iPad Usage

XMIND
มอบหนังสือ XMIND พล.ท. วุฒินันท์ ลีลายุทธ
เจ้ากรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
29 มิ.ย. 2553

บรรยาย อย.น้อย สร้างสรรค์ จ.ขอนแก่น
15 ก.ค. 2553 (สสจ.ขอนแก่น)

บรรยาย อย.น้อย สร้างสรรค์ จ.ยโสธร เขต 13
13 ก.ค. 2553

MindManager Pro 8 เริ่มวางจำหน่าย 1 สิงหาคม 2553

แผนที่ KM
MindScape of KM in action

ขอบคุณ PhotoGangs ครับให้ขึ้นหน้า 1
คุยกันต่อที่ gotoknow.com/creativethinking

เอกสารอื่นๆ ย้่อนหลัง
MORE MIND MAP more


มีอะไรใหม่ที่เว็บไซต์ของเราบ้าง ??? (WHAT New)
>> เรื่องเล่าเร้าพลัง(Story telling Idea Map) จากการทำ
Workshop ภาคตะวันออก-กลาง
>> แผนที่ความรู้ กระแสจตุคามรามเทพ
download จตุคาม pdf 1 หน้า
>> พบกับการแนะนำหนังสือ 22 เล่ม เพื่อการปรับสมดุลชีวิต 14 มีนาคม 54
>> รวมแผนที่ความคิด เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Maps)
>> แผนที่พระธรรมเพื่อการดับทุกข์สำหรับผู้นำ (9 ตา)
>> น้องเดียว โมเดล (DIEW Model) (1p mind map)
>> ปรัชญา วิชาชีพเภสัชกรรม (PHARMACIST) สำหรับเภสัชกร(1p pdf)
>> ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) สำหรับคนทำ KM
>> การดักจับความรู้ (Knowledge Capturing) Mind Map สำหรับคนทำ KM
>> แผนที่ความคิดแผ่นใหม่ กาลามสูตร พระพุทธเจ้าทรงสอน
>> แผนที่ความคิด "Q ทั้ง 6 ของนายกฯทักษิณ" IQ EQ MQ AQ HQ SQ
>>มีสติเพื่อชาติ (STI for NATION) บทความเพื่อชาติ  
>> Mind Map บริการด้วยหัวใจที่ไม่ธรรมดา (Service Unsual)

        
ประเทศชาติ   ประชาชน   ประชาคม   ประชาสรรณ์
ภก.อำพล และ ภก.ประชาสรรณ์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เภสัชกร ประชาสรรณ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่น ในคืนวันที่ 2 ธันวาคม 2548 "ในฐานะเป็นประธานชมรม ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2543-2545 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิษย์ เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ |||| ในภาพเป็นการถ่ายภาพคู่กับเพื่อนร่วมรุ่น 6 เภสัชฯ มข. ภก.อำพล บุญประภากร (ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษา)ที่ได้รับรางวัลในโอกาสเดียวกัน|| ปัจจุบัน ภก.ประชาสรรณ์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยมี ภก.ดร.ธีระ ฤทธิ์รอด เป็นนายกสมาคม
TOYOTA Way click
ภก.ประชาสรรณ์ ชวนเพื่อนๆ
เข้าป่าไปดูนก   
ภก.ประชาสรรณ์ ชวนเพื่อนๆ ปั่นเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ Hot!!!
หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อทุกคน ทุกองค์กร ทั่วประเทศไทย  
ภก.ประชาสรรณ์ ชวนเพื่อนๆ วิ่ง..เพื่อสุขภาพ
Hot!!!
หลักสูตร "การพัฒนาทีมงาน (Team Building)" สำหรับทุกองค์กร  
Pocket Mind Map โปรแกรมเขียน Mind Map บน Pocket PC
อสม.ดีเด่น ระดับชาติ(นายวัด บุตุธรรม) สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2548
บัญชีรายชื่อหนังสือ109 เล่ม น่าอ่านที่นายก ทักษิณ แนะนำ คุณอ่านหรือยัง
Hot!!
คุยเรื่องสุขภาพ กับ ภก.ประชาสรรณ์
ภาพ Full size ภก.ประชาสรรณ์ กับ MTB Trek 4400 สุขภาพ | ตาราแผนการวิ่ง มาราธอน | เว็บไซต์วิ่งเพื่อสุขภาพ | จักรยานเพื่อสุขภาพ | หนังสือที่น่าอ่าน | มาร่วมกันเลิกดื่มน้ำอัดลม | สะระภัญญะสุขภาพดี | การพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค | สู่เส้นทางสุขภาพดีวิถีไทย | อาหารตามฤดูกาล | พิเศษสุดเรื่องราวของ สปา เพื่อสุขภาพ soon!!!
การพัฒนาตนเอง-องค์กร-ชุมชน- Knowledge Management
รังสรรค์ ปั้นแต่ง อนาคต ด้วยการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ในทุกระดับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีความสำคัญ กับทุกคน ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ผู้นำที่ D การพัฒนาองค์กร(OD) การพัฒนาประชาคม รวมทั้งความรู้กระบวนการเรียนรู้ AIC FSC Mind Map จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (ดร.ป๋วย)รวมไว้ที่นี่แล้ว weekly update
คุยกันเรื่อง Mind Map - การเขียนแผนที่ความคิด - การจัดการความคิด
ทุกเรื่องราวของ Mind Map โดยภก.ประชาสรรณ์ การเขียนแผนที่ความคิด Mind Map , การจัดการความคิด , การเรียนรู้การใช้โปรแกรม เขียน Mind Map รวมทั้งการนำไปใช้กับงาน, หลากหลาย เรื่องราวที่จะช่วยให้ท่านเป็นคนคิดเก่ง , ด้วยประสบการณ์ ในการถ่ายทอดของ วิทยากร ที่จะทำ ให้ผู้เรียนมีความสนุก ได้ทั้งสาระ และความสนุก ทุกเรื่องราวของ Mind Map อยู่ที่นี่แล้วเรียนรู้เรื่อง แผนที่ความคิดconcept mapping learning centerเรียนรู้เรื่อง ภาพภูมิความคิด
เว็บบอร์ดสำหรับ Mind Map + Concept Map + MindScape

•prachagraphy.multiply.com
twitter.com/prachasan
•kkview.multiply.com
•gotoknow.org/creativethinking
copyright 2009
ความฝันของท่าน งานสร้างสรรค์มอบให้เรา
(Your DREAM, We DO | Your Done, We Drive)
เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D (Development Science) KKU
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ โทร 0-81661-8579
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4332-4071

ที่อยู่ติดต่อประสานงาน : ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสุ่สากล เลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
e-mail : prachasan@gmail.com


 
 
มือโปรแกรม
Digital Drawing
คุยกันเรื่องกล้อง การถ่ายภาพ เทคนิคพิเศษ อบรมถ่ายภาพ
ให้คำปรึกษา/บริการออกแบบและพัฒนา Website หน่วยงานของคุณ
ชมภาพเมืองสวยๆ มุมสูงๆ
www.khonkaenconsumer.com
เชื่อผมออกกำลังกายช่วยสุขภาพดี ประเทศเจริญ
MacBook Experience
free คู่มือถ่ายภาพรับปริญญา
คู่มือถ่ายภาพรับปริญญา
สำหรับบัณฑิตใหม่ทุกคน
mahasarakhamview soon!!
Creative Thinking
Productive Thinking
System Thinking
Logical Thinking
Visualize Thinking
Lateral Thinking
Thinking BOOKs
MacBook Forum
APPRECIATIVE
INQQUIRY - AI

สุนทรียสาธก
Idea Maps for
THAI SCHOOL

แผนที่ความคิดเพื่อ
โรงเรียนไทย
LEADERSHIP
DEVELOPMENT

หลักสูตร ภาวะผู้นำ
Effective Trainer
หลักสูตร สุดยอดวิทยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter