เครือข่ายวิทยากรกระบวนการหลักประกันสุขภาพ
โดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. ม.เชียงใหม่
วิทยากรเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ (ภาคอีสาน)
เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี
Webboard - กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ฝากข้อความ)
Download โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf click here

เอกสาร pdf สำหรับวิทยากรกระบวนการ หลักประกัน
>> เอกสารวิทยากรกระบวนการ (อบรมระดับภาค / อบรม สสจ.บุรีรัมย์) click
>> เอกสารอื่นๆ ที่น่าสนใจในรูปแบบ pdf click
>> เรียนรู้เรื่อง แผนที่ความคิด (Mind Map) click
>> บทความสำหรับวิทยากร จากวารสารสาธารณสุขขอนแก่น คอลัมน์ Idea & Ido click
>> แนวคิดการจัดการเครือข่ายในงานหลักประกันสุขภาพ click (18 p) บรรยาย (บุรีรัมย์, สกลนคร, ขอนแก่น)
>> เมื่อท้องถิ่นจัดการระบบสุขภาพของตนเอง นักวิชาชีพด้านสุขภาพจะเตรียมตัวอย่างไร? click


Mind Map น่าสนใจเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ (Coming Soon!!!)
>> เรียนรู้ Mind Map , การจัดการความคิด (Ideas Management) และการบรูณาการการเรียนรู้ (Mind Map 3p) | | click
>> การวิเคราะห์ผังเครือข่าย หลักประกัน โดย วิทยากรกระบวนการ จ.บุรีรัมย์ (26 Apr. 2005) [ กลุ่มที่ 1] [ กลุ่มที่ 2] [ กลุ่มที่ 3]
>> ระดมความคิดเห็นผู้เขาร่วมประชุม "การมีส่วนร่วมของพหุภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพ จ.บุรีรัมย์ (13 พ.ค. 48)
>> แผนที่ความคิด เครือข่าย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบสุขภาพ การประชุมวิทยากรแกนนำ จ.สกลนคร (16-17 พ.ค. 48)(3p) | | click
>> แผนที่ความคิด การมีส่วนร่วมของพหุภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพ(5 p)(| | click ([บุรีรัมย์ / สกลนคร / ขอนแก่น)
>> แผนที่ความคิด การเสวนาหัวข้อ "ท้องถิ่นกับการจัดการด้านสุขภาพในพื้นที่" จ.ขอนแก่น 3 พ.ค. 48 | | click
>> หลักการประชุมอย่างสร้างสรรค์ ในการประชุมเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ จ.บุรีรัมย์ (Mind Map 1 p) | | click
>> แนวคิด 10 G กระบวนการกลุ่ม สำหรับวิทยากรกระบวนการ-กลุ่ม บรรยาย จ.บุรีรัมย์ (13 พ.ค. 48) (Mind Map 1p) |  | click
>> กรอบแนวคิดเรื่อง กลุ่ม (GROUP) เพื่อใช้เป็นกรอบในการเรียนรู้กลุ่ม จ.บุรีรัมย์ (13 พ.ค. 48) (Mind Map 1p) | | click
>> แนวคิด 10 P การประชาสัมพันธ์ ระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน จ.สกลนคร (16-17 พ.ค. 48) | | click

>> แผนที่ความคิด บริการด้วยหัวใจที่ไม่ธรรมดา (Sevice Unsual) เอกสารบรรยาย รพศ.ขอนแก่น 15 มี.ค. 59 | | click
>> แผนที่ความคิด บริการอย่างไรให้ถูกใจประชาชน เอกสารบรรยาย รพศ.ขอนแก่น 31 มี.ค. 49 | | click (1 p)

สรุปแผนที่ความคิดจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
>> การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิต [ No.1 Mind Map ] [ No.2 Mind Map]

ภาพกิจกรรมการอบรมวิทยากรกระบวนการ
(Coming Soon!!!)
>> อบรมวิทยากรกระบวนการ ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น click
>> อบรมวิทยากรกระบวนการหลักประกัน สสจ.บุรีรัมย์ (25-26 เม.ย.48) click
>> อบรมวิทยากรกระบวนการหลักประกัน สสจ.สกลนคร (16-17 พ.ค. 48) click
>> ประชุม เจ้าหน้าที่การมีส่วนร่วมในงานหลักประกันสุขภาพ จ.บุรีรัมย์ (11 พ.ค. 48) click

ติดต่อ วิทยากรกระบวนการบรรยาย
(ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี และ อาจารย์เครือวัลย์ โพธิ์ศรี )
ทีมงานวิทยากร เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ ภาคอีสาน
e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือ โทรสาร 0-4332-4071

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center